Hệ thống lọc bụi nhà máy sợi

Hệ thống lọc bụi

icon
Nâng cấp hệ thống lò hấp

Thay thế bộ điều khiển JUMO KPF-92 sang JUMO F3000

icon
Giám sát nhiệt độ đầu máy trên tàu biển

Lắp đặt hệ thống giám sát nhiệt độ đầu máy tàu biển

icon
Cải tạo máy chải Reiter C50

Cải tạo máy chải C50 sử dụng biến tần ABB thay thế biến tần KEB

icon